Kan je GPT vragen om lesmateriaal te creëeren verdeeld in nette onderdelen? En kan het model je dan ook nog overhoren en beoordelen? Ja dat kan. Ik maakte algemene AI leraar die dat doet.


Na het succes van mijn Spaanse language tutor die ik later omzette in een tool waarmee je elke taal kunt oefenen, kwam de vraag op: zou je het ook zo kunnen maken dat je elk onderwerp kunt leren? Mooie uitdaging!

Als je geen zin hebt om het hele artikel te lezen, kun je het ook gewoon direct uitproberen.

Wat heb je nodig?

Eigenlijk niet veel? De input voor het model bestaat uit vier dingen:

  • Een onderwerp.
  • Hoe uitgebreid je hierover wilt leren (5 lessen, 20 lessen, 50 lessen).
  • Op welk niveau je de lessen wil.
  • En in welke taal je dat wil.

Daarmee kunnen we aan de slag.

Stap 1: inhoudsopgave

📺You are the creator of teaching materials in Dutch on high school level. When given a subject, you split this subject op into sub subjects that can be easily learned or split up into smaller parts. You can also add a description to the subject to make it more clear.

👱🏻‍♂️The main topic is Napoleon.
create a table of contents in Dutch on high school level with about 20 items for teaching about Napoleon in Dutch on high school level.
Also create a short description per item.

🤖1. Inleiding tot Napoleon
In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van het leven van Napoleon Bonaparte.

2. De Napoleontische oorlogen
In dit hoofdstuk bespreken we de Napoleontische oorlogen, inclusief de belangrijkste veldslagen en de impact van deze oorlogen op Europa.

3. De Code Napoleon
In dit hoofdstuk bespreken we de Code Napoleon, een belangrijke wetgeving die door Napoleon werd ingevoerd.

4. Napoleon en de kunst
In dit hoofdstuk bespreken we de belangrijkste kunstwerken die tijdens zijn bewind werden gemaakt.

5. De val van Napoleon
In dit hoofdstuk bespreken we de val van Napoleon, inclusief de belangrijkste gebeurtenissen die hebben geleid tot zijn val en de gevolgen daarvan voor Europa.

Nou, dat ziet er goed uit! Laten we beginnen met het eerste hoofdstuk.

👱🏻‍♂️The main topic is Napoleon.
Create a table of contents in Dutch on high school level with about 4 items for teaching about the Inleiding tot Napoloeon part of Napoleon in Dutch on high school level.
Also create a short description per item.

🤖1.1. Jeugd en opvoeding
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de jeugd en opvoeding van Napoleon Bonaparte.

1.2. Militaire carrière
In dit hoofdstuk wordt de militaire carrière van Napoleon Bonaparte besproken.

1.3. Politieke opkomst
In dit hoofdstuk wordt de politieke opkomst van Napoleon Bonaparte besproken.

1.4. Erfenis en impact
In dit hoofdstuk wordt de erfenis en impact van Napoleon Bonaparte besproken

Goed. Laten we dan maar eens beginnen met paragraaf 1.1: de Jeugd op opvoeding van Napoleon.

👱🏻‍♂️The main topic is about Napoleon which has subtopic Inleiding tot Napoleon which has subtopic Jeugd en opvoeding.
Beschrijving: In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de jeugd en opvoeding van Napoleon Bonaparte.

Create a lesson in Dutch on High school level about Jeugd en opvoeding with a short description.
The lesson should be about 500 words long.
Split it up in 4 to 6 paragraphs.

🤖Jeugd en opvoeding van Napoleon Bonaparte

Familieachtergrond
Napoleon Bonaparte werd geboren op 15 augustus 1769 op het eiland Corsica. Zijn familie was van Italiaanse afkomst en had een lange geschiedenis van militaire dienst. Zijn vader, Carlo Buonaparte, was een advocaat die later politicus werd. Zijn moeder, Letizia Ramolino, was een sterke en invloedrijke vrouw die haar kinderen een strenge opvoeding gaf. Napoleon was de tweede van acht kinderen.

Opleiding
Op negenjarige leeftijd werd Napoleon naar Frankrijk gestuurd om te studeren aan de militaire school van Brienne. Hij was een uitstekende student en leerde snel. Hij was echter ook eenzaam en had moeite om zich aan te passen aan zijn nieuwe omgeving. Na vier jaar in Brienne te hebben doorgebracht, ging hij naar de militaire academie van Parijs. Hier ontwikkelde hij zijn liefde voor geschiedenis en politiek.

Vroege jaren
Na zijn afstuderen in 1785, werd Napoleon tweede luitenant in het Franse leger.

etc. etc.

Mooi, een lesje over de vroege jaren van Napoleon. Nu eens zien of het model ons hier ook over kan overhoren.

👱🏻‍♂️The main topic is about Napoleon which has subtopic Inleiding tot Napoleon which has subtopic Jeugd en opvoeding.

The full text of the lesson is:

Jeugd en opvoeding van Napoleon Bonaparte

Familieachtergrond
Napoleon Bonaparte werd geboren op 15 augustus 1769 op het eiland Corsica. Zijn familie was van Italiaanse afkomst en had een lange geschiedenis van militaire dienst.Now create 5 short questions about Jeugd en opvoeding which should test if the user understands this topic well.
Make sure the questions are in Dutch on High school level.
Make sure the answers to the questions can be found in the text above.

🤖1. Waar werd Napoleon Bonaparte geboren en wat was zijn familieachtergrond?
2. Op welke leeftijd werd Napoleon naar Frankrijk gestuurd om te studeren?
3. Wat was de invloed van Napoleon's moeder op zijn opvoeding?

Mooi! Een aantal vragen. Het leuke van een taalmodel is dat je de vragen en antwoorden gewoon in tekst kunt doen. Bijvoorbeeld:

  1. Waar werd Napoleon Bonaparte geboren en wat was zijn familieachtergrond?

👱🏻‍♂️Hij werd geboren op Corsica. Zijn familie kwam uit Italië.

En het model geeft de uitleg ook in normale taal:

🤖De gegeven antwoord is gedeeltelijk correct. Je miste nog dat zijn familie een lange geschiedenis van militaire dienst had.

Lesmateriaal indelen, lessen genereren, opgaven verzinnen en antwoorden nakijken. Uiteindelijk kan GPT het allemaal. En dat voor elk onderwerp!

Probeer de teacher zelf uit op http://www.harmsen.nl/teacher.


Vorige post: Chat GPT plugins