Will my job be replaced by AI?
No, your job will be replaced by somebody using AI.

Prompt engineering, oftewel prompting, is de kunst van het stellen van de juiste vragen aan een AI model. Grote taalmodellen gaan in hun beantwoording alle kanten op als je ze niet op de juiste manier instrueert. Daarom is prompt engineering zo belangrijk. Wie goede prompts kan schrijven, ziet zijn productiviteit hard omhoog gaan. Daarom geef ik twee trainingen in prompting.

42fe89e6-17dc-4e36-b3b3-f8e3b9b73950

Afbeelding door Dall-E3 met prompt: Trainer giving a course in prompt engineering in front of a group of professionals with laptops. Photo realistic.

Basistraining prompting

Deze training geef ik aan groepen, gewoon op je eigen kantoor.

Aan bod komen:

  • De mogelijkheden en onmogelijkheden van large language models als (Chat)GPT.
  • De 9 onderdelen van een goede prompt
  • Geavanceerde technieken voor betere prompting
  • Prompting in de praktijk (we gaan aan de slag)
  • Plugins
  • Alternatieven zoals Claude, Bard/PaLM en Bing search
  • Andere AI tools nog productiever te zijn

Kosten €1800 voor maximaal 8 mensen plus €100 voor extra personen.

Training prompt engineering en de OpenAI API’s voor developers

Als developer kan je nog veel meer halen uit de grote large language models. Omdat je er de output van een model automatisch kan verwerken en vervolgprompts kan genereren. Deze cursus leert developers om het volledige potentieel van AI modellen als GPT te benutten.

Aan bod komen:

  • Gebruik van de OpenAI api’s.
  • Parameters om het model te tunen
  • Function calling

Kosten €2200 voor maximaal 8 mensen plus €100 voor extra personen.

Enige kennis van programmeren (bij voorkeur Python) is van belang.


Details

Wanneer?

Voor beide typen trainingen geldt dat we in overleg een datum prikken.

Duur

Training duurt 4 uur; meestal in twee delen, gescheiden door lunch.

Locatie

Gewoon bij jou op kantoor. Als je maar een zaaltje hebt met groot scherm of beamer en plek voor de cursisten om te zitten met een laptop.