Ik werd onlangs gevraagd door Electude uit Nuenen om te helpen met een AI vraagstuk.

Electude maakt een wereldwijd e-learning platform. De leermodules van Electude maken gebruik van gamification en interactief beeldmateriaal zoals animaties en simulaties. Onderdeel van het platform zijn vragen die de leerling moet beoordelen.

De multiple choice vragen kan de computer zelf beoordelen maar de antwoorden op open vragen echt beoordelen kan natuurlijk niet.

Of toch?

Met GPT4 en de juiste prompting lukte het om de AI echt behulpzaam te laten zijn bij open vragen. Dat leidde tot dit soort conversaties:

🤖Vraag 1: Wat laat het indicateurdiagram zien?

👱🏻‍♂️Het verloop van de druk in de zuiger

🤖Je antwoord is in de juiste richting, maar mist enkele details. Weet je wat je mist?

👱🏻‍♂️Tijdens een cyclus van de motor

🤖Ja, dat is bijna goed. In plaats van 'in de zuiger', zou het correcter zijn om te zeggen 'boven de zuiger'. Het verschil is belangrijk, omdat de druk daadwerkelijk boven de zuiger plaatsvindt tijdens de verbranding.
Een realistisch voorbeeld zou zijn wanneer je kijkt naar hoe een motor functioneert. Als je de cilinderkop van een motor zou verwijderen, zou je zien dat wanneer de brandstof ontbrandt, deze druk uitoefent boven de zuiger, wat de zuiger naar beneden duwt en zo de krukas aandrijft.
Door dergelijke praktijkvoorbeelden te bestuderen, krijg je een dieper inzicht in de werking van motoren en kun je deze concepten beter begrijpen en onthouden.

Onderwijs is een van de gebieden waar AI het meeste kan toevoegen. Jammer dat lang niet alle onderwijsinstellingen zo innovatief zijn als Electude.


Vorige post: Visueel doorfluisteren