⇦ Back to Wet poortwacher

De rol van de bedrijfsarts bij de Wet poortwachter

Wat is de Wet poortwachter?

De Wet poortwachter is een Nederlandse wet die ervoor zorgt dat werkgevers en werknemers samenwerken om zieke werknemers zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Het doel van de wet is om langdurig ziekteverzuim te voorkomen en de werknemer te ondersteunen bij zijn of haar re-integratie.

De rol van de bedrijfsarts

De bedrijfsarts speelt een belangrijke rol bij de uitvoering van de Wet poortwachter. Hij of zij is de medisch deskundige die de werkgever en werknemer adviseert over de gezondheid van de werknemer en de mogelijkheden voor re-integratie. De bedrijfsarts heeft een aantal taken en verantwoordelijkheden, zoals het opstellen van een probleemanalyse en het adviseren over passende arbeid.

Taken van de bedrijfsarts

De bedrijfsarts heeft verschillende taken bij de uitvoering van de Wet poortwachter. Zo moet hij of zij een probleemanalyse opstellen, waarin wordt beschreven wat de oorzaak is van het verzuim en wat er nodig is om de werknemer weer aan het werk te krijgen. Daarnaast adviseert de bedrijfsarts over de mogelijkheden voor re-integratie en beoordeelt hij of zij of de werknemer in staat is om te werken.

Verantwoordelijkheden van de bedrijfsarts

De bedrijfsarts heeft ook een aantal verantwoordelijkheden bij de uitvoering van de Wet poortwachter. Zo moet hij of zij ervoor zorgen dat de werkgever en werknemer op de hoogte zijn van de gezondheidssituatie van de werknemer en de mogelijkheden voor re-integratie. Daarnaast moet de bedrijfsarts zorgen voor een goede communicatie tussen de werkgever, werknemer en andere betrokken partijen, zoals het UWV.

Communicatie tussen bedrijfsarts, werkgever en werknemer

Een goede communicatie tussen de bedrijfsarts, werkgever en werknemer is essentieel bij de uitvoering van de Wet poortwachter. De bedrijfsarts moet ervoor zorgen dat de werkgever en werknemer op de hoogte zijn van de gezondheidssituatie van de werknemer en de mogelijkheden voor re-integratie. Daarnaast moet de bedrijfsarts ervoor zorgen dat de werkgever en werknemer samenwerken om de re-integratie van de werknemer te bevorderen.

Conclusie

De bedrijfsarts speelt een belangrijke rol bij de uitvoering van de Wet poortwachter. Hij of zij heeft verschillende taken en verantwoordelijkheden, zoals het opstellen van een probleemanalyse en het adviseren over passende arbeid. Een goede communicatie tussen de bedrijfsarts, werkgever en werknemer is essentieel bij de uitvoering van de Wet poortwachter.

Now let's see if you've learned something...


⇦ 1. Inleiding tot de Wet poortwachter 3. Re-integratie van zieke werknemers ⇨