Index

1. Inleiding tot Value at Risk en Expected Shortfall

Beschrijving: In dit hoofdstuk wordt uitgelegd wat Value at Risk en Expected Shortfall zijn en hoe ze worden berekend. Ook wordt de relatie tussen beide concepten geïntroduceerd.

2. Risicomaatstaven en hun toepassingen

Beschrijving: Dit hoofdstuk behandelt verschillende risicomaatstaven en hun toepassingen in de financiële wereld. Hierbij wordt specifiek ingegaan op Value at Risk en Expected Shortfall.

3. De berekening van Value at Risk

Beschrijving: In dit hoofdstuk wordt de berekening van Value at Risk uitgelegd aan de hand van verschillende methoden. Ook wordt de interpretatie van de uitkomsten besproken.

4. De berekening van Expected Shortfall

Beschrijving: Dit hoofdstuk behandelt de berekening van Expected Shortfall en de verschillen met Value at Risk. Ook wordt de interpretatie van de uitkomsten besproken.

5. De relatie tussen Value at Risk en Expected Shortfall

Beschrijving: In dit hoofdstuk wordt de relatie tussen Value at Risk en Expected Shortfall uitgelegd. Hierbij wordt ingegaan op de voor- en nadelen van beide maatstaven en hoe ze elkaar aanvullen.

6. Het gebruik van Value at Risk en Expected Shortfall in de praktijk

Beschrijving: Dit hoofdstuk behandelt de praktische toepassingen van Value at Risk en Expected Shortfall in de financiële wereld. Hierbij wordt ingegaan op de voor- en nadelen van beide maatstaven en hoe ze worden gebruikt in risicomanagement.

7. Kritiek op Value at Risk en Expected Shortfall

Beschrijving: In dit hoofdstuk wordt kritiek op Value at Risk en Expected Shortfall besproken. Hierbij wordt ingegaan op alternatieve risicomaatstaven en de beperkingen van Value at Risk en Expected Shortfall.

8. Conclusie en toekomstige ontwikkelingen

Beschrijving: In dit hoofdstuk wordt een samenvatting gegeven van de belangrijkste bevindingen en conclusies. Ook wordt ingegaan op toekomstige ontwikkelingen op het gebied van risicomaatstaven en risicomanagement.