Index

1. Inleiding tot het Vaarbewijs

Beschrijving: In deze sectie wordt een overzicht gegeven van het vaarbewijs, inclusief de verschillende soorten vaarbewijzen en de vereisten voor het behalen van een vaarbewijs. Ook worden de regels en voorschriften voor het varen op binnenwateren besproken.

2. Navigatie en Veiligheid op het Water

Beschrijving: In dit hoofdstuk leer je over de basisprincipes van navigatie en veiligheid op het water. Je leert over de verschillende soorten navigatie-instrumenten en hoe je deze kunt gebruiken om veilig te navigeren op het water. Ook worden de belangrijkste veiligheidsvoorschriften en -procedures besproken.

3. Regelgeving op het Water

Beschrijving: In deze sectie leer je over de verschillende wetten en regels die van toepassing zijn op het varen op binnenwateren. Je leert over de verkeersregels op het water, de verplichte uitrusting van een vaartuig en de verantwoordelijkheden van de schipper.

4. Manoeuvreren en Aanmeren

Beschrijving: In dit hoofdstuk leer je over de verschillende manoeuvres die je kunt uitvoeren op het water, zoals het maken van bochten en het aanmeren van een vaartuig. Je leert over de verschillende technieken die je kunt gebruiken om veilig te manoeuvreren en aan te meren.

5. Communicatie op het Water

Beschrijving: In deze sectie leer je over de verschillende communicatiemiddelen die je kunt gebruiken op het water, zoals marifoons en lichtsignalen. Je leert hoe je deze communicatiemiddelen kunt gebruiken om te communiceren met andere schepen en om veilig te navigeren op het water.