⇦ Back to Geschiedenis van Cornwall

De Keltische periode

Cornwall heeft een rijke geschiedenis die teruggaat tot de Keltische periode. De Kelten waren een Indo-Europees volk dat in de vroege ijzertijd in Europa leefde. Ze waren bekend om hun kunst, ambachten en religie. In Cornwall waren er verschillende Keltische stammen, waaronder de Dumnonii en de Cornovii. De Kelten hadden een grote invloed op de cultuur en taal van Cornwall.

De levenswijze van de Kelten

De Kelten waren voornamelijk landbouwers en veehouders. Ze leefden in kleine gemeenschappen en waren sterk verbonden met de natuur. De Kelten geloofden in een groot aantal goden en godinnen en hadden een complexe religie. Ze bouwden heiligdommen en offerden dieren en soms zelfs mensen aan hun goden.

De invloed van de Kelten op de cultuur van Cornwall

De Kelten hebben een grote invloed gehad op de cultuur van Cornwall. Veel van de plaatsnamen in Cornwall zijn van Keltische oorsprong, zoals Penzance en Bodmin. De Keltische taal, Cornish genaamd, werd tot in de 18e eeuw gesproken in Cornwall. Tegenwoordig zijn er nog steeds mensen die Cornish spreken en er zijn inspanningen om de taal nieuw leven in te blazen.

De invloed van de Kelten op de kunst van Cornwall

De Kelten waren bekend om hun kunst en ambachten. In Cornwall zijn er veel overblijfselen van Keltische kunst, zoals de Menhir van Mên-an-Tol en de Tintagel Castle. De Kelten maakten ook prachtige sieraden en gebruiksvoorwerpen van goud, zilver en brons. Veel van deze voorwerpen zijn gevonden in Cornwall en zijn te zien in musea over de hele wereld.

De invloed van de Kelten op de architectuur van Cornwall

De Kelten bouwden heiligdommen en forten in Cornwall. Een van de bekendste Keltische forten is het Tintagel Castle, dat wordt geassocieerd met de legende van Koning Arthur. De Kelten bouwden ook ronde huizen van steen en leem, die bekend staan als 'courtyard houses'. Veel van deze huizen zijn nog steeds te zien in Cornwall en worden gebruikt als vakantiehuizen.

Conclusie

De Keltische periode heeft een grote invloed gehad op de geschiedenis, cultuur en taal van Cornwall. De Kelten waren een belangrijk volk in Europa en hun erfenis is nog steeds te zien in Cornwall. Door het bestuderen van de Keltische periode kunnen we meer leren over de geschiedenis van Cornwall en de Kelten zelf.

Now let's see if you've learned something...


⇦ 1. De prehistorie van Cornwall 3. De Middeleeuwen ⇨