⇦ Back to Biologische landbouw

Biologische landbouw: Onkruidbeheer en gewasbescherming

Wat is biologische landbouw?

Biologische landbouw is een vorm van landbouw waarbij er geen gebruik wordt gemaakt van synthetische bestrijdingsmiddelen en kunstmest. In plaats daarvan wordt er gebruik gemaakt van natuurlijke methoden om de bodem en gewassen gezond te houden. Biologische landbouw is gericht op duurzaamheid en het behoud van biodiversiteit.

Onkruidbeheer in biologische landbouw

In biologische landbouw is het belangrijk om onkruid op een natuurlijke manier te bestrijden. Mechanische onkruidbestrijding is een veelgebruikte methode. Hierbij wordt het onkruid handmatig verwijderd of wordt er gebruik gemaakt van machines zoals schoffels en wiedeggen. Een andere methode is het gebruik van bodembedekkers zoals stro of mulch. Deze zorgen ervoor dat het onkruid minder kans krijgt om te groeien.

Gewasbescherming in biologische landbouw

In biologische landbouw wordt er geen gebruik gemaakt van synthetische bestrijdingsmiddelen. In plaats daarvan wordt er gebruik gemaakt van natuurlijke vijanden van plagen. Bijvoorbeeld door het uitzetten van lieveheersbeestjes die bladluizen eten. Ook wordt er gebruik gemaakt van gewasrotatie. Hierbij worden gewassen op verschillende plekken geteeld om te voorkomen dat ziektes en plagen zich kunnen verspreiden.

Voordelen van biologische landbouw

Biologische landbouw heeft verschillende voordelen ten opzichte van conventionele landbouw. Zo is het beter voor het milieu omdat er geen synthetische bestrijdingsmiddelen en kunstmest worden gebruikt. Ook is het beter voor de bodem omdat er meer organische stof wordt toegevoegd. Daarnaast is biologische landbouw beter voor de biodiversiteit omdat er meer ruimte is voor natuurlijke processen.

Nadelen van biologische landbouw

Hoewel biologische landbouw veel voordelen heeft, zijn er ook nadelen. Zo is de opbrengst per hectare vaak lager dan bij conventionele landbouw. Ook zijn biologische producten vaak duurder omdat er meer arbeid nodig is voor het onderhoud van de gewassen. Daarnaast is het lastiger om te voldoen aan de vraag naar biologische producten omdat er minder opbrengst per hectare is.

Conclusie

Biologische landbouw is een duurzame vorm van landbouw waarbij er geen gebruik wordt gemaakt van synthetische bestrijdingsmiddelen en kunstmest. Onkruidbeheer en gewasbescherming zijn belangrijke onderdelen van biologische landbouw. Mechanische onkruidbestrijding en het gebruik van natuurlijke vijanden van plagen zijn veelgebruikte methoden. Biologische landbouw heeft verschillende voordelen ten opzichte van conventionele landbouw, maar er zijn ook nadelen.

Now let's see if you've learned something...


⇦ 2. Bodemgezondheid en bemesting 4. Dierenwelzijn en veeteelt ⇨