⇦ Back to Biologische landbouw

Inleiding tot Biologische Landbouw

Geschiedenis van Biologische Landbouw

Biologische landbouw is niet iets nieuws, het bestaat al sinds de mensheid landbouw bedrijft. Het is pas in de 20e eeuw dat de conventionele landbouw opkwam, waarbij gebruik werd gemaakt van kunstmest en bestrijdingsmiddelen. Biologische landbouw is ontstaan als reactie op deze conventionele landbouw, waarbij men zich richt op het verbouwen van gewassen zonder gebruik te maken van chemische middelen. Biologische landbouw is dus eigenlijk een terugkeer naar de traditionele manier van landbouw bedrijven.

Principes van Biologische Landbouw

Biologische landbouw is gebaseerd op een aantal principes. Het belangrijkste principe is dat er geen gebruik wordt gemaakt van chemische middelen. In plaats daarvan wordt er gebruik gemaakt van natuurlijke middelen, zoals compost en natuurlijke meststoffen. Daarnaast wordt er bij biologische landbouw veel aandacht besteed aan de bodem. De bodem wordt gezien als de basis van de landbouw en moet daarom gezond zijn. Dit wordt bereikt door onder andere het gebruik van groenbemesters en het vermijden van bodembewerking.

Voordelen van Biologische Landbouw

Er zijn verschillende voordelen verbonden aan biologische landbouw. Ten eerste is het beter voor het milieu. Doordat er geen gebruik wordt gemaakt van chemische middelen, worden er geen schadelijke stoffen in de bodem en het grondwater terechtgebracht. Daarnaast is biologische landbouw beter voor de biodiversiteit. Doordat er meer aandacht wordt besteed aan de bodem en het gebruik van natuurlijke middelen, ontstaat er een gezondere leefomgeving voor planten en dieren.

Verschillen tussen Biologische en Conventionele Landbouw

Er zijn verschillende verschillen tussen biologische en conventionele landbouw. Het grootste verschil is dat er bij biologische landbouw geen gebruik wordt gemaakt van chemische middelen. Daarnaast wordt er bij biologische landbouw meer aandacht besteed aan de bodem en het gebruik van natuurlijke middelen. Bij conventionele landbouw wordt er juist veel gebruik gemaakt van kunstmest en bestrijdingsmiddelen. Dit heeft als gevolg dat er bij conventionele landbouw meer schadelijke stoffen in de bodem en het grondwater terechtkomen.

Conclusie

Biologische landbouw is een manier van landbouw bedrijven waarbij geen gebruik wordt gemaakt van chemische middelen. Het is gebaseerd op een aantal principes, zoals het gebruik van natuurlijke middelen en het belang van een gezonde bodem. Biologische landbouw heeft verschillende voordelen, zoals een beter milieu en meer biodiversiteit. Er zijn ook verschillen tussen biologische en conventionele landbouw, waarbij het grootste verschil is dat er bij biologische landbouw geen gebruik wordt gemaakt van chemische middelen.

Now let's see if you've learned something...


2. Bodemgezondheid en bemesting ⇨