Het is zeker geen panacea maar AI word al op diverse plekken ingezet in de strijd tegen klimaatverandering.


Als AI-optimist zie ik een wereld vol mogelijkheden. Terwijl veel discussies over AI zich richten op de mogelijke risico's en uitdagingen, kies ik ervoor om de schijnwerpers te richten op de kansen die AI biedt. In een serie posts neem ik je mee door de veelbelovende wereld van AI.

Deel twee gaat over klimaatverandering. AI wordt op diverse plekken ingezet in de strijd tegen die klimaatverandering. Eerst even het slechte nieuws: met de huidige groei neemt het wereldwijde elektriciteitsgebruik van AI 7 TWh in 2023 toe tot zo’n 100 TWh in 2027. Dan komen we in de richting van Bitcoin (127 TWh). Gelukkig is er ook een tegengestelde ontwikkeling gaande: naar kleinere AI modellen en zuinigere chips.

Het is maar goed dat AI zelf ook kan bijdragen aan de strijd tegen klimaatverandering. AI wordt gebruikt voor het verhogen van efficiëntie op allerlei gebied, wat indirect de uitstoot van broeikasgassen vermindert. Voorbeelden zijn het soepeler laten verlopen van openbaar vervoersnetwerken of het verminderen van de hoeveelheid kunstmest die nodig is voor gewasproductie.

Mooier is wellicht om een paar heel concrete use cases te noemen:

🐣 Cradle to cradle

CarbonBright gebruikt AI om snel te bepalen hoeveel vervuiling producten veroorzaken vanaf het moment dat ze gemaakt worden tot ze worden gerecycled. Met hun hulpmiddelen kunnen bedrijven makkelijk en precies zien hoeveel impact hun producten hebben op het milieu, waardoor ze sneller milieuvriendelijkere producten en materialen kunnen kiezen.

😎 Vermindering van Broeikasgassen

Carbon Re, een bedrijf in Londen, gebruikt AI om de uitstoot in zware industrieën te verminderen. Ze analyseren data van klanten en adviseren hoe het cement- of staalproductieproces groener kan door de optimale processen te identificeren voor de laagst mogelijke CO2-uitstoot.

🌳 Bosbeheer en Carbon Credits

SilviaTerra, een Californisch start-up, zet remote sensing en AI in om een markt voor koolstofkredieten te creëren. Hun algoritmen bepalen hoeveel koolstof er op een stuk land staat en hoeveel daarvan het risico loopt binnen een jaar te worden geoogst. Dit creëert verifieerbare koolstofkredieten die worden verkocht aan bedrijven die hun uitstoot willen compenseren.

📉 Energiebeheer:

Tomorrow, een Deens bedrijf, helpt bedrijven om de koolstofintensiteit van hun elektriciteitsgebruik te verlagen. Hun algoritmen bepalen het beste tijdstip van de dag om energie-intensieve activiteiten uit te voeren, zoals het aanbevelen van een tijdstip waarop de zon schijnt voor het gebruik van zonne-energie in plaats van fossiele brandstoffen.

🔋Vinden van materialen voor hernieuwbare energie

KoBold Metals gebruikt AI om nieuwe bronnen van lithium, kobalt, koper en nikkel te vinden, essentiële materialen voor batterijproductie, om zo de afhankelijkheid van de wereld van fossiele brandstoffen te verminderen. Het bedrijf combineert geowetenschappen en grote hoeveelheden data over de aardkorst met AI, om de onzekerheid bij mijnbouw te verminderen, en wordt ondersteund door grote investeerders zoals Bill Gates's Breakthrough Energy Ventures.

🐄 Efficiëntere begrazing

Pastoral gebruikt AI-gestuurde dierensensoren om vee in afgelegen gebieden te volgen en boeren te laten weten wanneer ze hun kudde naar nieuwe weiden moeten verplaatsen om overbegrazing te voorkomen. Dit draagt bij aan het verminderen van de milieueffecten van vleesproductie, terwijl het de winst van veeboeren verhoogt; boerderijen die gebruikmaken van Pastoral zien gemiddeld 30% meer productiviteit en inkomsten.

AI gaat het klimaatprobleem niet oplossen, daar is veel meer voor nodig. Maar het gaat wel helpen om beter om te gaan met de energie en de resources die we hebben.


Vorige post: Wereldverbetering met AI 1: Gezondheid