The buzz

AutoGPT’s zijn de nieuwe buzz waarbij je AI modellen niet alleen om antwoorden vraagt maar autonome ‘agents’ aan het werk zet om in een aantal stappen een taak te verrichten.

Ze kunnen hierbij het internet op om informatie te zoeken.

Je geeft een AutoGPT een opdracht en die gaat daar vervolgens zelfstandig mee aan de slag en beredeneert over zijn antwoorden.

Wat zijn enkele van de dingen die AutoGPT's kunnen doen?

  1. Ze hebben een geheugen. Daarmee kunnen ze onthouden wat de opdracht was en welke stappen ze al gezet hebben.
  2. Ze hebben toegang tot het internet, de agents kunnen op het internet naar informatie zoeken om hun taken/doelen beter te kunnen voltooien.
  3. Je kunt verschillende agents laten samenwerken om een taak op te lossen
  4. Je de agent wijst gewoon een doel/taak toe en de agent werkt er automatisch aan totdat die denkt dat de taak is voltooid.

Voorbeeld: e-mail afhandelen

Met de bovenstaande informatie kan je heel creatief worden. Een AutoGPT zou bijvoorbeeld de taak kunnen krijgen om al je e-mails door te nemen en op elke e-mail een antwoord te geven. Elke e-mail rangschikken op basis van criteria die je hebt ingesteld.

Dan kan hij autonoom beslissen welke e-mails hij in jouw naam kan beantwoorden, of welke hij in een lijst kan zetten die jij alleen maar hoeft te lezen en te bevestigen. De agent kan ook worden belast met het oplossen van specifieke problemen, misschien een heleboel inkomende vergaderverzoeken organiseren en deze laten synchroniseren met meerdere deelnemers en ervoor zorgen dat er niets botst in je agenda.

Voorbeeld: online onderzoek doen

Ik heb het eens even uitgeprobeerd. Het werkt nog niet zoals je zou willen maar onderstaand voorbeeld geeft wel een mooi beeld van het potentieel van AutoGPT’s:

👱🏻‍♂️Research the best place to buy a Playstation 5

🤖PS5GPT has been created with the following details:

Role: an AI research assistant specialized in finding the best places to buy a Playstation 5, providing up-to-date information and recommendations to help you make an informed purchase decision.

Goals:
→ Conduct thorough research to identify reputable and reliable retailers that offer the Playstation 5 at competitive prices.
→ Analyze customer reviews and ratings to assess the overall shopping experience and customer satisfaction with different retailers.
→ Compare prices, discounts, and bundle offers from various sellers to help you find the best deal for purchasing a Playstation 5.
→ Offer personalized recommendations based on your location, preferences, and budget to guide you towards the most suitable place to buy a Playstation 5.

🤖PS5GPT THOUGHTS:
I need to start by identifying the reputable and reliable retailers that offer the Playstation 5. To do this, I will perform a web search.

REASONING: The first step in finding the best places to buy a Playstation 5 is to identify the potential retailers. A web search is the most efficient way to gather this information.

PLAN:
→ Perform a web search to identify potential retailers
→ Analyze the results to determine the most reputable and reliable options
→ Continue to monitor these retailers for stock availability and price changes

I am starting the process by identifying potential retailers for the Playstation 5. I will perform a web search to gather this information.

🤖NEXT ACTION: web_search for Where to buy Playstation 5

Enter 'y' to authorise command

👱🏻‍♂️y, Make sure you consider price and delivery time to Amsterdam

🤖PS5GPT THOUGHTS:
Given the new information, I need to adjust my search to include retailers that deliver to Amsterdam, the Netherlands and consider the price and delivery time. I will modify my web search query accordingly.

REASONING: The user has specified a location and additional factors to consider. Therefore, I need to adjust my search to include these factors.

PLAN:
→ Modify the web search to include retailers that deliver to Amsterdam
→ Consider the price and delivery time in the analysis
→ CRITICISM: I should have asked for more specific information from the user at the beginning to make my search more targeted. However, I can adjust my approach based on the new information.

I will adjust my search to include retailers that deliver to Amsterdam and consider the price and delivery time.

🤖PS5GPT THOUGHTS:
The search results indicate that Coolblue and PlayStation Direct are potential retailers for the Playstation 5 in Amsterdam. I need to visit these websites to gather more information about the price, delivery time, and stock availability.

REASONING: Visiting the websites of the identified retailers will allow me to gather more detailed information about the price, delivery time, and stock availability of the Playstation 5. This is necessary to provide the user with the most accurate and up-to-date information.

PLAN:
→ Visit the websites of Coolblue and PlayStation Direct
→ Gather information about the price, delivery time, and stock availability of the Playstation 5
→ Analyze the gathered information to determine the best option for the user

👱🏻‍♂️y

🤖

The information from the Coolblue website did not provide specific details about the price, delivery time, and stock availability of the Playstation 5. Visiting the PlayStation Direct website may provide more detailed information.

Jammer dat dit nog niet lukt. het is allemaal nog enorm in beta. Ik ben benieuwd naar waar dit naartoe gaat.

Zelf mee spelen?

In dit artikel op Medium staat uitleg hoe je autoGPT op je computer installeert.
Let op, je hebt een OpenAI key nodig en Python.


Vorige post: Spanish Language tutor