Gedurende de afgelopen zes maanden heb ik, mede dankzij verschillende AI-projecten waar ik aan gewerkt heb, een reeks AI-agents ontwikkeld die in staat zijn om allerhande taken uit te voeren.

  1. Een Research agent die onderzoek doet op het web. Het maakt niet uit of dit nou onderzoek is naar de toepassingen van groene waterstof of het uitzoeken waar je in Maastricht de beste macarons kunt vinden, de agent gaat zoeken en komt met een lijstje resultaten. Hij kan daar Bing search voor gebruiken of DuckDuckGo.
  2. Een document analyse agent die juridische/technische/financiële/medische documenten kan analyseren en daar allerhande gegevens uit kan halen. Die documenten kunnen pdf’s zijn maar ook andere bestandstypes zoals webpagina’s of Word. Zo’n agent doet in 15 seconden waar een mens een half uur voor aan het lezen is.
  3. Een agenda agent die een agenda kan beheren. Hij kan vragen over de agenda beantwoorden, beschikbaarheid doorgeven en ook afspraken inplannen.
  4. Een e-mail agent die een mailbox kan scannen op berichten om daar vervolgens wat mee te doen. De e-mail agent kan ook e-mails opstellen en uitsturen.
  5. Een copywriter agent die teksten zoals blog posts kan maken in een specifieke stijl en met een specifieke doelgroep voor ogen. Dit kan met het letterlijk beschrijven van de gewenste stijl maar ook met voorbeelden.
  6. Een vertaal agent die teksten kan vertalen naar een groot aantal talen. De agent kan tekstbestanden vertalen maar ook overweg met de internationale vertaalstandaard XLIFF.

Die laatste is nog wel interessant. Je kan tenslotte in elke AI prompt vragen om in een bepaalde taal te antwoorden maar onderzoek heeft uitgewezen dat large language models het bij complexe vragen beter doen in het Engels. In dat geval kan je dus je prompts beter eerst in het Engels doen en dan laten vertalen.

Al met al wordt het een mooi legertje agents. Dat stelt me in staat om snel effectieve AI oplossingen te maken.

Samenwerkende agents

Het wordt pas helemaal mooi als de agents gaan samenwerken. Zo kan de research agent op zoek naar jaarverslagen van bedrijven in een bepaalde sector waarna de document analyse agent daar bepaalde kengetallen uit haalt een een samenvatting twee zinnen. De copywriter agent kan hier vervolgens een blog post van maken die de vertaal-agent dan weer in het Nederlands kan omzetten.

En ik blijf er steeds nieuwe agents aan toe voegen 😀

Next step: meer interactie. Agents moeten onderling kunnen discussiëren en elkaars werk beoordelen.

“Dank voor het lijstje restaurants research agent, maar zoek toch maar even door want ik wil ook wat vegetarische opties.”


Vorige post: Wereldverbetering met AI 3: Onderwijs