Deze pagina hoort bij mijn post over spraakherkenning. Je kan hier de snelheid en kwaliteit testen van drie AI oplossingen om gesproken tekst om te zetten in woorden.

Houd met je muis de rode knop ingedrukt om te praten. Laat los om de audio om te zetten. Het herkennen van de taal werkt beter als wat langer praat.

AssemblyAI

OpenAI Whisper

Deepgram