Diffusion Models liggen aan de basis van veel generatieve AI. Ze werken door ruis om te zetten naar afbeeldingen.


Diffusion Models oftewel diffusiemodellen werken door trainingsgegevens te vernietigen door ruis toe te voegen en vervolgens te leren om de gegevens te herstellen door dit ruisproces om te keren. Met andere woorden, diffusiemodellen kunnen afbeeldingen genereren uit ruis.

De modellen worden getraind door ruis toe te voegen aan afbeeldingen, waarna het model leert deze ruis te verwijderen. Het model begint vervolgens met willekeurige ruis en past het proces van het verwijderen van ruis net zo lang toe tot er een realistische afbeelding ontstaat.

Bekende diffusiemodellen zijn Dall-E en Stable Diffusion.