⇦ Back to Wet poortwacher

Wat is de Wet poortwachter?

De Wet poortwachter is een wet die ervoor zorgt dat werkgevers en werknemers samenwerken om zieke werknemers te re-integreren. Het doel van de wet is om ervoor te zorgen dat zieke werknemers zo snel mogelijk weer aan het werk kunnen en dat langdurig ziekteverzuim wordt voorkomen.

Verplichtingen van de werkgever

De werkgever heeft verschillende verplichtingen volgens de Wet poortwachter. Zo moet de werkgever bijvoorbeeld een plan van aanpak opstellen in overleg met de zieke werknemer en de bedrijfsarts. In dit plan van aanpak staan de afspraken die zijn gemaakt over de re-integratie van de werknemer. Daarnaast moet de werkgever de werknemer ondersteunen bij het vinden van passend werk en moet de werkgever regelmatig contact houden met de werknemer en de bedrijfsarts.

Verplichtingen van de werknemer

Ook de werknemer heeft verplichtingen volgens de Wet poortwachter. Zo moet de werknemer meewerken aan de re-integratie en zich houden aan de afspraken die zijn gemaakt in het plan van aanpak. Daarnaast moet de werknemer zich laten behandelen en zich inspannen om zo snel mogelijk weer aan het werk te gaan.

De rol van de bedrijfsarts

De bedrijfsarts speelt een belangrijke rol bij de re-integratie van zieke werknemers. De bedrijfsarts beoordeelt of de werknemer ziek is en wat de mogelijkheden zijn voor re-integratie. Daarnaast adviseert de bedrijfsarts de werkgever en de werknemer over de re-integratie en de mogelijkheden voor passend werk.

De rol van het UWV

Als de re-integratie niet goed verloopt, kan het UWV worden ingeschakeld. Het UWV beoordeelt dan of de werkgever en de werknemer voldoende hebben gedaan om de werknemer weer aan het werk te krijgen. Als dit niet het geval is, kan het UWV een sanctie opleggen aan de werkgever.

Conclusie

De Wet poortwachter is een belangrijke wet die ervoor zorgt dat werkgevers en werknemers samenwerken om zieke werknemers te re-integreren. Het is belangrijk dat zowel de werkgever als de werknemer zich houden aan de verplichtingen die zijn vastgelegd in de wet. Door goed samen te werken en de juiste stappen te nemen, kan langdurig ziekteverzuim worden voorkomen en kan de werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk.

Now let's see if you've learned something...


⇦ 2. De rol van de bedrijfsarts 4. De rol van het UWV ⇨